Psychology

Cá tính tạo nên thành công mang tính sáng tạo

artist-2

Bằng cách nào có thể dự đoán trước thành công về văn học, nghệ thuật thị giác, sáng chế, âm nhạc, khiêu vũ và khoa học qua cá tính của mỗi cá nhân?

Những nghiên cứu mới chỉ ra rằng việc sẵn sàng trải nghiệm và trí thông minh được cho là có liên quan với thành tựu sáng tạo lớn hơn trong cuộc sống.

Người có những nét đặc trưng này có nhiều khả năng đạt được thành công về chuyên môn (được trả tiền) trong sáng tác văn học, nghệ thuật thị giác, sáng chế, âm nhạc, khiêu vũ và khoa học.

Những người có nhiều trải nghiệm thường trở nên giàu trí tưởng tượng hơn, nhạy cảm với cảm xúc của họ, tò mò về trí tuệ và là những người tìm kiếm sự đa dạng.

Việc sẵn sàng trải nghiệm cũng đo lường mức độ bạn thích thử những ý tưởng hoặc hoạt động mới.

Tuy nhiên, thông minh và cởi mở có khuynh hướng hướng tới các lĩnh vực khác nhau:

Đối với sáng tạo khoa học, trí thông minh sẽ mang lại những thành tựu lớn hơn.

Đối với sáng tạo nghệ thuật, việc sẵn sàng trải nghiệm sẽ mang lại thành tích tốt hơn.

Mối liên hệ giữa trí thông minh và khoa học, cũng như sự cởi mở và nghệ thuật, đều được thấy ở cấp độ di truyền.

Các tác giả của nghiên cứu giải thích:

“Trong khi cả sự cởi mở và trí thông minh đều tương quan với thành tích sáng tạo trong cả hai lĩnh vực, mối tương quan giữa sự cởi mở và thành tựu nghệ thuật cao gấp hai lần so với sự cởi mở và thành tựu khoa học. Đồng thời, sự tương quan giữa trí thông minh và thành tựu khoa học cao hơn gấp hai lần giữa trí thông minh và thành tựu nghệ thuật. ”

Kết quả thu được từ một nghiên cứu trên 9.537 cặp song sinh của Thụy Điển.

Tất cả đều được thử nghiệm về tính cách, cùng với việc được hỏi về những thành tựu sáng tạo của họ trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật thị giác, sáng chế, âm nhạc, khiêu vũ và khoa học.

Cặp song sinh được đưa vào nghiên cứu để kiểm tra ảnh hưởng của di truyền học và môi trường đối với sự sáng tạo.

Các tác giả giải thích kết quả di truyền:“Gen liên quan đến trí thông minh, tuy nhiên, nó đóng một vai trò đáng kể trong thành tựu khoa học hơn là thành tựu nghệ thuật.Trên thực tế, phần lớn các ảnh hưởng di truyền về trí thông minh cũng liên quan đến thành tựu sáng tạo khoa học. ”

Tầm quan trọng khác nhau của trí thông minh và sự cởi mở giữa các lĩnh vực khoa học và nghệ thuật có thể tuỳ thuộc vào các nhu cầu khác nhau. Các tác giả viết:“… Các lĩnh vực nghệ thuật và khoa học nói chung sẽ đặt ra các yêu cầu khác nhau về giải quyết vấn đề mang tính sáng tạo.

Ví dụ: Trung bình, sáng tạo khoa học thường có tác dụng khi chịu áp lực lớn và yêu cầu sự kiểm soát nhận thức xuyên suốt nhiều hơn trong sáng tạo nghệ thuật, trong khi sáng tạo nghệ thuật trái ngược với sáng tạo khoa học, nó phụ thuộc nhiều hơn vào các mối liên kết tự phát, cảm xúc và sự biểu đạt cảm xúc .”

Translator: Shanie

Link bài gốc: https://www.spring.org.uk/2018/07/personality-creative-achievement.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s