Some Thing For The Night · Something For The Night

Một Mình

Nhiều người thì phải cố gắng chịu đựng sự cô đơn. Còn tôi, tôi đang hưởng thụ cái sự "Một mình". Đúng vậy thật, không phải tôi đang cố gắng ngụy biện cho bất cứ sự bất lực trong việc tìm kiếm một mối quan hệ nào đó. Mọi người luôn cố gắng tìm cho… Continue reading Một Mình

Psychology

10 phẩm chất tiêu biểu của những người phụ nữ mạnh mẽ

Người phụ nữ mạnh mẽ - là hình tượng mà mọi cô gái đều muốn mình trở thành khi lớn lên và cũng là người mà mọi đàn ông muốn hẹn hò, nhưng đồng thời họ cũng làm cho những người đàn ông muốn tiếp cận họ phải dè chừng. Tôi đã gặp họ, bạn… Continue reading 10 phẩm chất tiêu biểu của những người phụ nữ mạnh mẽ