Some Thing For The Night · Something For The Night

Một Mình

Nhiều người thì phải cố gắng chịu đựng sự cô đơn. Còn tôi, tôi đang hưởng thụ cái sự "Một mình". Đúng vậy thật, không phải tôi đang cố gắng ngụy biện cho bất cứ sự bất lực trong việc tìm kiếm một mối quan hệ nào đó. Mọi người luôn cố gắng tìm cho… Continue reading Một Mình